Velkommen

Børne- og Unge Borgmesteren sagde og skrev efter sit besøg 21.6.18:

“Børnehaven Bellahøj giver inspiration til at lykkes med at give alle børnegrupper et godt børneliv.

Til markeringen af “Småbørnsløftet” har vi valgt Børnehaven på Bellahøj, da netop denne institution er lykkedes særlig godt med at løfte børn og forberede dem til en god skolestart.

B&U Borgmesteren har – sammen med Tænketanken DEA og Egmont Fonden, som er initiativtagerne til Småbørnsløftet – inviteret lederen af Børnehaven Bellahøj til at deltage i en arbejdsgruppe for, at samle de bedste kræfter omkring opgaven og sammen skabe rammerne for en forandring”

Hvem er vi?

Børnehaven Bellahøj er en certificeret musikbørnehave med 65 børn. Vi vægter oså sprog-arbejdet med børn højt. Huset er fordelt på 3 stuer, en leder, 8 pædagoger, 2 medhjælpere, en studerende, en køkkenassistent, en rengøringsassistent, plus en gårdmand.
Børnehaven er beliggende i grønne områder mellem Bellahøj højhusene og Degnemosen, (se under FAKTA) og med den flotteste udsigt over Københavns tårne. Vi har en lukket og fredelig beliggende legeplads, hvor der er mulighed for at spille fodbold og plads til kreative muligheder. Om sommeren er der solsejl flere steder på legepladsen. Derudover har vi en bålplads. Børnehavens beliggenhed gør, at vi ikke har biler eller lastbiler, der holder for rødt lys udenfor institutionen og derved ingen partikel forurening.

Ture ud af huset

Vi har sammen med 2 andre børnehaver en bus tilknyttet fra 1. marts til 31. juli, med en merindskrivning på 5 børn plus en ekstra pædagog ansat i denne periode. Vi skiftes til brugsretten over bussen, hvor vi arrangerer udflugter til skov, legeplads, teater mv.

Målsætning

Institutionens målsætning er at udvikle trygge børn, der har lyst og overskud til at lære. Børnene skal ses og anerkendes for deres individualitet, og det pædagogiske personales fokus er på barnets udvikling. Vores pædagogik bygger på grundværdierne, respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Når et barn er trygt og trives, kan det lære og udvikle sig!

Vi arbejder fokuseret og kontinuerligt med at opbygge et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde for at understøtte målsætningen om at udvikle trygge børn, bl.a. gennem dialog mellem forældre og personale.

Vores målsætning er, at skabe trygge og harmoniske børn og derfor lægger vi vægt på:

  • Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse. Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab.
  • At børnene får lov til at have deres egen personlighed.
  • At børnene udrustes til at klare sig selv.
  • At børnene får en masse oplevelser, hvor vi prioriterer teaterture og ture ud i det fri. Dette gør vi gennem en individuel behandling af børnene med fokus på, hvor de er i deres udvikling og hvor de trænger til at styrkes: “prøv selv først, så hjælper jeg, hvis du ikke kan”.

Fællessang

hver onsdag i en time (eller mere) er hele institutionen samlet, hvor vi synger og danser sammen. Fællessang skaber fællesskab på tværs af kulturer. Når vi synger, spiser og snakker sammen lærer vi hinanden at kende. Når vi hører sammen lytter vi til hinanden. Vi hører sammen, når vi synger.

Nærvær og nærværende ledelse

Nærvær er at være til stede her og nu – uden at være på vagt. Uden krav, præstation eller vurdering, at være tæt på og opmærksomt tilstede. At se, høre og tage alvorligt. At lade børn komme tæt på og møde og se dem, som de er.

På hjemmesiden og ikke mindst på KbhBarn kan I finde billeder fra hverdagen samt små beskrivelser om, hvad der sker ‘i huset’!

Personalet er en ‘god blanding’ af unge og erfarne pædagoger, samt medhjælpere, der har været i børnehaven i mange år.

Fordelingen mellem mænd og kvinder er 60/40

Nærværende ledelse betyder, at lederen er en tydelig og tilstedeværende person, som alle børn og forældre kender. Lederen kender ligeledes alle børn og deres navne.

Lederen er en fast del af huset og er til at træffe på kontoret eller på telefon 3860 2492.

Vi har adgang til følgende faggrupper: Talepædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver og psykolog.

Bor I i højhusene, så se også Sundhedsplejen på Bellahøj – på stuerne!

 

Velkommen til!

Se: http://www.bedoemmelse.dk/bellahoej-boernehave, hvor forældrene har vurderet børnehaven.