browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Velkommen

Hvem er vi?

Børnehaven Bellahøj er en musisk børnehave med 64 børn fordelt på 3 stuer, en leder, 6 pædagoger, 2 medhjælpere, en studerende, en køkkenassistent, en rengøringsassistent, plus en gårdmand.
Børnehaven er beliggende i grønne områder mellem Bellahøj højhusene og Degnemosen, (se under FAKTA) og med den flotteste udsigt over Københavns tårne. Vi har en lukket og fredelig beliggende legeplads, hvor der er mulighed for at spille fodbold og plads til kreative muligheder. Om sommeren er der solsejl flere steder på legepladsen. Derudover har vi en bålplads.

Ture ud af huset

Vi har sammen med 2 andre børnehaver en bus tilknyttet fra 1. marts til 31. juli, med en merindskrivning på 5 børn plus en ekstra pædagog ansat i denne periode. Vi skiftes til brugsretten over bussen, hvor vi arrangerer udflugter til skov, legeplads, teater mv.

Målsætning

Institutionens målsætning er at udvikle trygge børn, der har lyst og overskud til at lære. Børnene skal ses og anerkendes for deres individualitet, og det pædagogiske personales fokus er på barnets udvikling. Vores pædagogik bygger på grundværdierne, respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Når et barn er trygt og trives, kan det lære og udvikle sig!

Vi arbejder fokuseret og kontinuerligt med at opbygge et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde for at understøtte målsætningen om at udvikle trygge børn, bl.a. gennem dialog mellem forældre og personale.

Vores målsætning er, at skabe trygge og harmoniske børn og derfor lægger vi vægt på:

  • Alle børn og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse. Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab.
  • At børnene får lov til at have deres egen personlighed.
  • At børnene udrustes til at klare sig selv.
  • At børnene får en masse oplevelser, hvor vi prioriterer teaterture og ture ud i det fri. Dette gør vi gennem en individuel behandling af børnene med fokus på, hvor de er i deres udvikling og hvor de trænger til at styrkes: “prøv selv først, så hjælper jeg, hvis du ikke kan”.

Nærvær og nærværende ledelse

Nærvær er at være til stede her og nu – uden at være på vagt. Uden krav, præstation eller vurdering, at være tæt på og opmærksomt tilstede. At se, høre og tage alvorligt. At lade børn komme tæt på og møde og se dem, som de er.

På hjemmesiden kan I finde kalender med oversigt over ture, billeder fra hverdagen samt små beskrivelser om, hvad der sker ‘i huset’!

Personalet er en ‘god blanding’ af unge og erfarne pædagoger, samt medhjælpere, der har været i børnehaven i mange år.

Fordelingen mellem mænd og kvinder er 60/40

Nærværende ledelse betyder, at lederen er en tydelig og tilstedeværende person, som alle børn og forældre kender. Lederen kender ligeledes alle børn og deres navne.

Lederen er en fast del af huset og er til at træffe på kontoret eller på telefon.

Vi har adgang til følgende faggrupper: socialrådgiver, talepædagog og psykolog og sundhedsplejerske.

Bor i højhusene, så se også Sundhedsplejen på Bellahøj – på stuerne!

 

Velkommen til!

Se: http://www.bedoemmelse.dk/bellahoej-boernehave, hvor forældrene har vurderet børnehaven.