Dagligdagen

Hver dag holder vi 2 samlinger, hhv før frokost og før frugt, hvor vi synger, repeterer ugens rim/ord, læser historier, bl.a dialogisk læsning, taler om farver og begreber og hvad der iøvrigt rører sig i børnegruppen. Jo mere børn leger med ord, mens de er små, jo bedre bliver deres muligheder for en god skolestart.

Mandag er “turdag”, det være sig ture i omegnen, mosen, skoven, naturlegeplads etc. eller planlagte ture med bus.

Tirsdag er børnene aldersopdelt og gennemgår alderssvarende sprogundervisning. Storegruppen arbejder med at forberede og forbedre forståelsen af de danske vokaler, som leder hen til en bedre forståelse og afkodning af det danske sprog.

Onsdag har vi halvanden times fællessang- og dans, hvor hele børnehaven er samlet og aktivt deltager for derigennem at lære om socialt fællesskab, om det danske sprog, rim & remser: Musik & Sprog.

  • Musik & sang er kultur, dannelse, ånd, fællesskab, nærvær, samvær.
  • “Stemmen” rummer alle følelsesudtryk og gennem sang udvikles desuden sprog og talestemme.

Vi videndeler vores erfaringer og har også gæster på besøg, der både kan deltage og opleve. Vi har haft amerikanske studerende på besøg for at opleve den danske pædagogik med børn i praksis samt fællessang, som altid er en stor succes.

Torsdag aldersopdeles børnene igen. De store har “Trin for Trin” undervisning om formiddagen, mens mellem- og lillegruppen får læst historier eller de snakker om farver og former passende til deres alder.

Fredag er ren lege- og opdagelsesdag på legeplads. Der er plads til at gå på den nærliggende fodboldbane eller i parken, måske blot lege sammen med kammeraterne. Der er flere pædagoger, der er uddannet i Leg & Bevægelse.

Sovevaner

Hver dag mellem kl. 13 og 14 er der mulighed for at de mindste børn kan sove, mens resten af børnene leger på legepladsen – året rundt.

 

Afkrydsning: KbhBarn

Personalet hjælper gerne med, at afkrydse jeres børn på KbhBarn om morgenen og om eftermiddagen. Den personlige kontakt giver os mulighed for, at få talt med forældre og børn om, hvad der er sket – hver dag.