Information

Traditioner

Vi lægger vægt på vores traditioner, herunder bl.a.

  • Fastelavn
  • Skovture
  • Skovbørnehave
  • Sommerfest
  • Arbejdslørdag
  • Halloween/Lanternefest
  • Julearrangementer med bl.a juletur i mosen og Lucia-optog
  • Kaffedage og spisning med forældre.

Forældresamarbejde

Vi arbejder kontinuerligt med at få et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde, da netop dette er en af grundstenene til at skabe trygge børn. Vi tilbyder forældrekonsulationer én gang om året samt et årligt forældremøde, hvor der er valg til forældrebestyrelsen. Og der er altid mulighed for, at spørge ind til børnenes hverdag – hver dag!

Kost

Januar 2016 åbnede vores nye køkken. Vi følger mad- og kostplaner fra Københavns Madhus.

Forældrebestyrelsen anbefaler, at der ikke må deles slik ud til børnene ved fødselsdag.

Selvejende institution

Vi er en selvejende børnehave under “Børneringen”, og derfor er vi underlagt en forældrebestyrelse.
Vi er ialt 6 institutioner i netværket. Vi har hver vores økonomi og suverænitet.